SEÇİMİNİZ ÇOK ÖNEMLİ

İŞYERİ HEKİMİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılan yanlışlık işyerlerinde yaşanan kazalar, maddi zararlı olaylar, yaralanmalar, iş gücü/günü kayıpları, ölümler gibi durumların çok ender ve olağanüstü durumlarda ortaya çıktığını ve kendi çalışma ortamımızda böyle durumlarla karşılaşmayacağımızı varsaymaktır.

Ama durum hiç de böyle değil…

Önceden verilmiş basit bir karar veya atılmış ufak bir adım tüm bunları önlemeye yetebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak pahalı, zaman kaybettiren ve zor bir süreç değildir. Aslında güvenli ve daha verimli çalışma ortamı karlılığı arttıracağı gibi daha önemlisi sağlığımızı ve canımızı koruyacaktır.

6331 sayılı Kanun

6495 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile değişikliğe uğrayan, tüm çalışanları kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerinin yürürlülük tarihleri…

İDARİ PARA CEZALARI

Belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

Napo'nun Maceraları

İŞYERİNDE VE DIŞARIDA GÜVENLİK

Örnek bir çalışan olan Napo'nun hikayesi anlatılmaktadır. Napo, işyeri dışında, her nasılsa, çeşitli durumlarda riskleri ve kuralları göz ardı etmektedir. Bu durum nedeniyle kazalara ramak kalmaktadır. En sonunda Napo’nun hastanede yatmasını gerektiren bir spor yaralanması olur.

KALDIRILAN YÜKÜ HAFİFLETİN

İşyerlerinde kas ve iskelet sistemi hastalıklarını önlemek için her şeyi kapsayan bir yönetim yaklaşımı gerekmektedir. Soğuk çalışma ortamı, yapılan işin safhaları, taşınan yük gibi çevresel faktörler ile tüm stress ve gerilimleri kapsayan “vücut üzerindeki tüm yüklerin” dikkate alınması gerekmektedir.

RİSKLİ İŞ

Hangi tehlike sınıfında olursa olsun işyerindeki tehlike ve riskleri değerlendirmek gerekir. Risk değerlendirmesinin bulgularına dayanarak harekete geçmek işyerini daha sağlıklı ve güvenli yapar. Sloganımız : “Dur, Düşün ve Harekete Geç”

S S S

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.